Toneelvereniging Zet Door


Ga naar inhoud

2003 Ut sjpoek he.

Producties 2000-2010

Als de oude heer is overleden hoopt de stiefdochter op een grote erfenis, die zij alleen maar met haar tweelingzus hoeft te delen.
Voortdurende regenval heeft de komst van de notaris en zijn compagnon verlaat, in wie de stiefdochter hardnekkig de begrafenisondernemers ziet.
Als de begrafenisondernemer arriveert, blijkt het lichaam van de oude heer verdwenen te zijn. En ook met het testament klopt er iets niet. De laatste wilsbeschikking is een grote teleurstelling geworden voor de stiefdochter, want alle bedienden krijgen aanzienlijke legaten op voorwaarde dat zij nog zes maanden in dienst blijven.
Tot ieders verrassing wordt ze plotseling onwel en overlijdt ter plekke. De komst van Hope, die grote gelijkenissen vertoont met haar zuster, zorgt voor de nodige verwarring.
Hope begint meteen het personeel te tiranniseren, in de hoop dat zij ontslag zullen nemen, zodat zij de hele erfenis krijgt. Maar of haar dat lukt...


Laatste update | info@zetdoor.nl

Terug naar inhoud | Terug naar hoofdmenu