Toneelvereniging Zet Door


Ga naar inhoud

2000 Wilde Havanah.

Producties 2000-2010

Als de oude, nogal autoritaire, heer Timmer, na een moeizaam leven komt te overlijden, verschijnt hij als 'geestgedaante' in 'n donkere ruimte naast zijn voormalige woonkamer. Daar kan hij in alle rust op zijn zoon en dochters neerkijken.
Als de overledene echter te horen krijgt dat zijn kinderen tijdens het waken de begrafenis al geregeld hadden onder het mom van, 'het mag allemaal niks kosten' is hij erg in ze teleurgesteld. Als dan ook nog blijkt dat ze de erfenis al hadden verdeeld terwijl hij nog leefde wordt hij razend!
Eenmaal gekalmeerd door zijn overleden ex-vrouw (eveneens een geestverschijning), blikken deze vader en moeder terug op hun woelige leven.
'Aan de andere kant' laten de kinderen, terwijl ze de woning aan het leeghalen zijn, ook wat 'jeugdherinneringen' de revue passeren. Langzaam wordt het duidelijk waarom dit gezin destijds zo ontwricht was.
Mooie dramatische momenten en komisch-hilarische scènes wisselen elkaar in hoog tempo af.


Laatste update | info@zetdoor.nl

Terug naar inhoud | Terug naar hoofdmenu